Ewa Laskowska

Wsparcie projektów, bazy danych | CenEA

Ewa Laskowska dołączyła do zespołu CenEA w 2011 roku. Zajmuje się zbieraniem danych statystycznych dotyczących gmin i powiatów w Polsce. Ponadto zaangażowana jest w prace administracyjne w CenEA.

Tytuł magistra inżyniera otrzymała na kierunku Inżynierii Elektrycznej na Politechnice w Szczecinie. Pracowała jako wykładowca w szkole Inżynierii w Zielonej Górze. Następnie, przez okres ponad 20 lat pracowała w administracji Politechniki Szczecińskiej.