Konsekwencje waloryzacji systemu świadczeń rodzinnych 2012 w kontekście alternatywnych rozwiązań

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w 2012 roku rząd zobowiązany jest do waloryzacji wartości świadczeń w systemie świadczeń rodzinnych. Jednocześnie, Ustawa zobowiązuje rząd do podjęcia decyzji w sprawie ewentualnych zmian dotyczących wartości progów dochodowych decydujących o tym, które rodziny upoważnione będą do otrzymywania świadczeń. 16 maja 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wstępne propozycje wartości świadczeń, które obowiązywać mają od l listopada 2012 r. Jednocześnie, Ministerstwo zaproponowało wartości progów dochodowych, które miałyby obowiązywać w systemie świadczeń rodzinnych od listopada 2014 r.