Bezpieczeństwo osób starszych w czasie pandemii COVID-19: sytuacja mieszkaniowa osób w wieku 65+ w Polsce na tle innych krajów Europy

W związku z tym, że zarówno ryzyko poważnego przebiegu choroby, jak i ryzyko śmierci w wyniku powikłań po zarażeniu koronawirusem istotnie rośnie wraz z wiekiem osoby zarażonej, najbardziej zagrożoną grupą są osoby starsze. W niniejszym Komentarzu przedstawiamy analizę sytuacji mieszkaniowej osób w wieku 65+ w Polsce w porównaniu do innych krajów Europy, wskazując na duże zróżnicowanie zdrowotnych zagrożeń osób starszych. Ma to związek z jednej strony z różnicami w poziomie wspólnego zamieszkania z osobami młodszymi, a z drugiej, z różnicami w powszechności w korzystaniu z instytucji opiekuńczych. Jednym z podstawowych wyzwań zarówno dla polityki zdrowotnej, jak i dla rozwiązań społeczno-gospodarczych w najbliższych miesiącach będzie zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie zarażeń koronawirusem w najstarszej grupie populacji. Decyzje dotyczące rozluźniania regulacji nakładających obowiązek zachowania dystansu społecznego, poza uwzględnieniem statystyk zachorowań, powinny również brać te różnice pod uwagę.

Komentarz jest dosępny tutaj.

Wyniki przedstawione w komentarzu są dostępne również w formacie Microsoft Excel.