Artur Król

Analityk | CenEA

Artur Król jest analitykiem CenEA od lutego 2020 roku. Uzyskał stopień licencjata z finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Szczecińskim w 2018 roku, a także zdobył tytuł licencjata z dietetyki na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w 2019 roku. W CenEA zajmuje się analizą danych SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) oraz porównywaniem kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

e-mail: akrol@cenea.org.pl