Centrum Analiz Ekonomicznych

Kajetan Trzciński

Kajetan Trzcinski jest analitykiem w CenEA od września 2018 roku. Stopień licencjata z politologii uzyskał na University of East Anglia (2015), zaś stopień magistra z ekonomii politycznej na London School of Economics and Political Science (2017). Przed dołączeniem do CenEA pracował w Brukseli dla różnych organizacji pozarządowych.

 

W CenEA zajmuje się analizami w zakresie determinantów dostępu do opieki zdrowotnej wśród osób w wieku 50+ i związku między wiekiem a samopoczuciem wśród osób starszych. Jest także odpowiedzialny za rozwój mikrosymulacyjnego modelu podatkowo-świadczeniowego oraz polskiej części międzynarodowego modelu mikrosymulacjnego EUROMOD. 

ktrzcinski