25 miliardów złotych dla rodzin z dziećmi: projekt Rodzina 500+ i możliwości modyfikacji systemu wsparcia

Niniejszy Komentarz stanowi kontynuację analiz zmian w systemie finansowego wsparcia rodzin z dziećmi proponowanych w programie wyborczym Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość i debacie powyborczej przez rząd Beaty Szydło (Myck i in. 2015e, 2015f), a jednocześnie jest wkładem Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA do dyskusji publicznej w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (projekt ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.; tzw. program „Rodzina 500+”,). Przedstawione wyliczenia w pierwszej części Komentarza odnoszą się do głównych elementów debaty dotyczącej wprowadzenia programu Rodzina 500+. W drugiej części natomiast przedstawiono alternatywne podejście do organizacji wsparcia rodzin z dziećmi w formie Zintegrowanego Świadczenia Rodzinnego. Świadczenie to utrzymuje najważniejsze elementy propozycji rządowej, ale jednocześnie wprowadza szereg istotnych rozwiązań upraszczających i racjonalizujących funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin z dziećmi w Polsce przy tym samym poziomie kosztów dla sektora finansów publicznych co projekt rządowy.