Wpływ polityki rodzinnej i rynku pracy na zatrudnienie i dzietność mężczyzn i kobiet

Okres realizacji: czerwiec 2011 – kwiecień 2014

Podwykonawstwo we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego.