Wykorzystanie zmian administracyjnych w procesie identyfikacji przyczyn zróżnicowania rozwoju regionalnego.

Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2018

Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki