SHARE: Multinational Advancement of Research Infrastructures on Ageing

CenEA pełniła rolę lidera pakietu w projekcie badawczym realizowanym w ramach 7-go Programu Ramowego koncentrującego się na opracowaniu wielowymiarowych miar wykluczenia dla populacji 50+.

Okres realizacji: styczeń 2011 – grudzień 2014