Skala ryzyka finansowego dla gospodarstw domowych: pierwsza fala konsekwencji gospodarczych pandemii COVID-19

Pełen rozmiar społeczno-gospodarczych konsekwencji pandemii COVID-19 jest dziś niemożliwy do oszacowania w związku z niepewnością co do długości funkcjonowania wprowadzonych ograniczeń w życiu publicznym, a tym bardziej skalą przyszłego spowolnienia gospodarczego w innych krajach. Jednak biorąc pod uwagę bezpośrednie skutki wprowadzenia w ciągu ostatnich tygodni ograniczeń w życiu społecznym oraz samoizolacji i kwarantanny, pokusić się można o próbę wstępnej oceny zakresu skutków gospodarczych pandemii, na jakie narażone będą gospodarstwa domowe. Choć priorytetowym wyzwaniem jest dziś oczywiście ograniczenie zasięgu rozprzestrzeniania się koronawirusa, identyfikacja skali potencjalnych konsekwencji gospodarczych związanych z pandemią może pomóc w odpowiednim dostosowaniu mechanizmów zabezpieczających gospodarstwa domowe przed negatywnymi skutkami nieuchronnego spowolnienia gospodarczego.

W niniejszym komentarzu, w oparciu o dane z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, za miarę zakresu gospodarczych konsekwencji pandemii przyjęto odsetek gospodarstw domowych, których członkowie są najbardziej narażeni na utratę pracy lub spadek dochodów w wyniku pierwszej fali konsekwencji kryzysu gospodarczego będącego skutkiem pandemii wirusa COVID-19. Pod uwagę wzięto osoby pracujące lub prowadzące działalność w ramach tych sektorów gospodarki, które w największym stopniu narażone są na skutki zaistniałych ograniczeń. Z naszych analiz wynika, że ryzyko utraty dochodów związane z pierwszą falą gospodarczych konsekwencji pandemii dotyczy aż 17,2% gospodarstw domowych w Polsce, przy czym dla 5,2% gospodarstw ryzyko to można określić jako szczególnie wysokie. Biorąc pod uwagę wyłącznie gospodarstwa, w których co najmniej jedna osoba jest aktywna zawodowo, te proporcje to odpowiednio 24,7% i 7,4%.

 

Komentarz jest dosępny tutaj.

Wyniki przedstawione w komentarzu są dostępne również w formacie Microsoft Excel.