SHARE – 6 runda badania

Okres realizacji: październik 2014 – grudzień 2015

CenEA jest polskim partnerem w międzynarodowym konsorcjum naukowym SHARE-ERIC i pełni rolę koordynatora realizacji 6. rundy badania Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).

Zrealizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego