Pakiet podatkowo-świadczeniowych rozwiązań rządu Zjednoczonej Prawicy

Jeśli zgodnie z planem rządu od lipca 2019 r. w życie wejdzie upowszechnienie świadczenia wychowawczego 500+, to reformy podatkowo-świadczeniowe skierowane do rodzin z dziećmi wprowadzone w obecnej kadencji Sejmu zwiększą zakres finansowego wsparcia rodzin o 39,6 mld zł rocznie. Wsparcie rodzin z dziećmi to najistotniejszy element pakietu rozwiązań podatkowoświadczeniowych analizowanego w najnowszym Raporcie Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, z którego wynika, że po uwzględnieniu wszystkich długoterminowych rozwiązań przyjętych podczas VIII kadencji Sejmu gospodarstwa domowe zyskują 32,7 mld zł rocznie.

Pełna wersja Raportu „Pakiet podatkowo-świadczeniowych rozwiązań rządu Zjednoczonej Prawicy” wraz z Załącznikiem.
Szczegóły analiz można znaleźć również w Informacji prasowej Finansowe wsparcie rodzin z dziećmi wyższe o 40 mld zł rocznie po VIII kadencji Sejmu. 

Kontakt dla mediów:
Fundacja CenEA
dr hab. Michał Myck
mmyck@cenea.org.pl tel. +48 91 831 40 29