Polityka podatkowo-świadczeniowa rządu Zjednoczonej Prawicy: program wyborczy i jego realizacja w latach 2015-2019

Niniejszy Raport stanowi rozszerzenie i aktualizację wyników przedstawionych w publikacji z dn. 12.04.2019, w której podsumowano wpływ rozwiązań podatkowo-świadczeniowych rządu Zjednoczonej Prawicy uwzględniając reformy, które weszły lub miały wejść w życie do lipca 2019 r. W ostatnich miesiącach do tego pakietu reform dołączyły kolejne rozwiązania, które obowiązywać zaczęły przed końcem VIII kadencji Sejmu. Rozwiązania te znacząco wpłyną na sytuację gospodarstw domowych, jednocześnie stanowiąc dodatkowy koszt lub ubytek dochodów dla sektora finansów publicznych. Biorąc pod uwagę wyłącznie rozwiązania, które rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził na stałe do polskiego systemu podatkowo- świadczeniowego, korzyści dla gospodarstw domowych w ujęciu rocznym wynoszą 47,7 mld zł, co odpowiada 2,1% PKB, choć należy podkreślić, że niemal 70% tej kwoty – 33,5 mld zł – stanowią efekty rozwiązań, które weszły   w życie dopiero w drugiej połowie 2019 r. i które sektor finansów publicznych w pełni odczuje dopiero w 2020 r.

Raport jest dostępny tutaj.

Informacja prasowa: „Obietnice i ich realizacje: więcej świadczeń, mniej korzyści podatkowych”

 

Kontakt dla mediów:

CenEA

dr. hab. Michał Myck

tel. 91 831 40 29

mmyck@cenea.org.pl