Świadczenie wychowawcze po pięciu latach: 500 plus ile?

Świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ wypłacane są polskim rodzinom z dziećmi do 18. roku życia od 1 kwietnia 2016 roku. Choć szczegółowe analizy konsekwencji wynikających z jego wprowadzenia były regularnie przedstawiane w ramach cyklu wcześniejszych raportów CenEA, pięciolecie funkcjonowania programu Rodzina 500+ stanowi dobrą okazję do podsumowania i uaktualnienia dotychczasowych wyliczeń. Jednocześnie, kolejna rocznica rozszerzenia systemu finansowego wsparcia rodzin o świadczenie 500+ ożywiła dyskusję odnośnie sposobu jego waloryzacji. W związku z tym, w niniejszym Komentarzu przedstawiono uaktualnione wyliczenia finansowych korzyści gospodarstw domowych wynikających ze świadczenia 500+ oraz dokonano oceny kosztów dla sektora finansów publicznych przykładowych wariantów jego waloryzacji i ich konsekwencji w wymiarze dystrybucyjnym.